onze locatie :

Op Fort Isabelle is geen plaats meer voor het veteraneninloophuis en dus moet ook het orkest verhuizen. Totdat de nieuwe locatie klaar is repeteert het orkest voorlopig elders. Wilt u een repetitie bezoeken stuur dan eerst een email naar info@rrvh-tkos.nl